Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΧΙΑΛΙΤΩΝ της ΑΘΗΝΑΣ

Βιογραφικό Συλλόγου των Αγχιαλιτών της Αθήνας

Ο Σύλλογος των Αγχιαλιτών της Αθήνας αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό σωματείο. Ιδρύθηκε το 1966, με σκοπό τη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των συμπατριωτών, την ανάπτυξη της Νέας Αγχιάλου και τη δημιουργία δεσμών φιλίας μεταξύ της Νέας Αγχιάλου και της Αγχιάλου (Ανατολική Ρωμυλία – Βόρεια Θράκη). Στις τακτικές δραστηριότητες του Συλλόγου συμπεριλαμβάνονται η έκδοση της τριμηνιαίας εφημερίδας «Νέα Αγχίαλος», οι ετήσιες εκδηλώσεις σε Αθήνα και σε Νέα Αγχίαλο, οι τακτικές ημερίδες για ζητήματα που αφορούν την περιοχή, οι εκδόσεις ιστορικών και πολιτιστικών έργων, η διοργάνωση συναυλιών, η χορήγηση χρηματικών επαίνων σε Αγχιαλίτες αριστεύσταντες τεκλειόφοιτους μαθητές του Λυκείου , η λειτουργία φροντιστηρίου ελληνικής γλώσσας στην Αγχίαλο (σημερινή Πομόριε Βουλγαρίας). Εκπονεί μελέτες και υποβάλλει προτάσεις προς την Δημοτική Αρχή, διατηρεί Τράπεζα Αίματος στο Αρεταίειο Νοσοκομείο ενώ έχει πλούσιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. Ο Σύλλογος είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ανατολικής Ρωμυλίας (ΠΟΣΑΡ), της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Αττικής, ενώ συμμετέχει ενεργά στο έργο του Ιερού Ιδρύματος Αγίας Τριάδος των Ελλήνων εξ Ανατολικής Ρωμυλίας του οποίου Πρόεδρος είναι το μέλος του Συλλόγου μας κ. Απόστολος Ζαφειρόπουλος. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο και Πρόεδρος του από το 2021 είναι ο Ιωάννης Μαστροπέτρου.