Επιλεγμένα άρθρα

Επιλεγμένα άρθρα (1)

O Πατριάρχης Iερεμίας Β΄, o Τρανός

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Τελευταῖα διάβασα ἕνα πολύ ἐνδιαφέρον βιβλίο πού ἐξέδωσε ὁ Σύλλογος τῶν Ἀγχιαλιτῶν τῆς Ἀθήνας «Ἡ Ἀγχίαλος» (Ἀθήνα 2017) μέ τίτλο «Ἱερεμίας Β΄ Τρανός, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης (1536-1595)». Συγγραφεύς τοῦ βιβλίου αὐτοῦ εἶναι ὁ δρ. Κατελῆς Βίγκλας, γιά «25 ἔτη συνεργάτης τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἰδιαίτερα τοῦ πρώτου διευθυντή του, Λίνου Μπενάκη». Τό βιβλίο αὐτό μοῦ τό ἀπέστειλε ὕστερα ἀπό παράκλησή μου ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἀγχιαλιτῶν τῆς Ἀθήνας κ. Ἀπόστολος Ζαφειρόπουλος, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστῶ.

Τό βιβλίο ἀναφέρεται στό ἔργο καί τήν δράση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἱερεμία Β΄ τοῦ Τρανοῦ, ὁ ὁποῖος πράγματι ὑπῆρξε ἕνας λαμπρός Πατριάρχης μέ σπουδαία δράση τήν δύσκολη περίοδο τοῦ 16ου αἰῶνος μ.Χ. Ὕστερα ἀπό τούς Προλόγους καί τήν Εἰσαγωγή διαιρεῖται σέ πέντε κεφάλαια πού παρουσιάζουν τόν βίο καί τήν πολιτεία του.